O nás

O nás

Občianske združenie Reaction Time je mladé občianske združenie s dlhoročnými skúsenosťami jeho členov na pozíciách realizačných a špeciálnych výcvikových tímov.

Realizačný tím tvorí ženská časť nášho združenia, lebo ako sa hovorí, žena má cit pre poriadok. Špeciálnym tímom, ktorý zabezpečuje program a nesie garanciu nad samotnou realizáciou prežitia v teréne, sú odborníci s dvadsaťročnou praxou, vybraní tak, aby ste sa cítili pod ich ochrannými krídlami bezpečne.

Našou snahou je poskytnúť Vám silný emočný zážitok, ktorý vyvolá radosť zo zdolania seba samého u každého jednotlivca, ale súčasne preverí aj charakter jednotlivcov  a posilní tímového ducha celej zúčastnenej skupiny.

Hlavnými cieľmi združenia sú predovšetkým:

– organizovanie skupinových a individuálnych tréningov na rozvoj rovnováhy,motoriky, ale i vnútornej sily dospelých prostredníctvom pohybu
– upevňovanie zdravia a charakteru dospelých prostredníctvom pobytu v prírode
– podpora správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu prostredníctvom pohybu,
– organizovanie športovo-rekreačných pobytov pre  dospelých na Slovensku i v zahraničí,
– organizovanie kurzov, školení a seminárov pre dospelých v oblasti rozvoja mysle, zdravia a pohybu,
– poskytovanie poradenstva, resp. pomoci pri sprostredkovaní psychologického, sociálneho a psychosomatického poradenstva rodinám,firmám, iným združeniam a inštitúciám,
– poskytovanie poradenstva v oblasti duševného a pohybového rozvoja dospelých,
– pomoc sociálnym inštitúciám zameraným pre podporu duševného i fyzického zdravia seniorov