Čo ponúkame

Podpora iniciativy Pure help prostrednictvom predaja WaterWipes


Podporte Iniciatívu Pure Help kúpou produktov WaterWipes, môžete tak urobiť na stránke www.waterwipes.sk.

Pobyt v prírode pre individuálne skupiny:


Jednodňový pobyt ADRENALITY

Štandardná dĺžka pobytu 1 deň od 8:00 – do 20:00

Počet max 12 ľudí

Cena vypracovaná individuálne

Náročnosť pobytu závisí od individuálnych požiadaviek skupiny

Dvojdňový pobyt ADRENALITY

Dĺžka pobytu 2 dni vrátane adrenalínovej noci

Počet max 12 ľudí

Cena vypracovaná individuálne

Náročnosť pobytu závisí od individuálnych požiadaviek skupiny

Teambulding


Všetky nami ponúkané aktivity Adrenality radi ponúkneme spoločnostiam, ktoré chcú podporiť spoločnú prácu pracovných tímov. Po dohode s manažérom danej skupiny a zistení potrieb, ktoré majú byť naplnené, Vám vypracujeme program, ktorý utuží kolektív a nabudí všetkých k dosiahnutiu spoločných výsledkov.

Jednodňový pobyt ADRENALITY

Štandardná dĺžka pobytu 1 deň od 8:00 – do 20:00

Počet max 12 ľudí

Cena vypracovaná individuálne

Náročnosť pobytu závisí od individuálnych požiadaviek skupiny

Dvojdňový pobyt ADRENALITY

Dĺžka pobytu 2 dni vrátane adrenalínovej noci

Počet max 12 ľudí

Cena vypracovaná individuálne

Náročnosť pobytu závisí od individuálnych požiadaviek skupiny

Semináre a školenia


Prednášky deťom na prvom stupni základnej školy

Témy:

Prvá pomoc

Čo robiť v prípade požiaru

Čo robiť, keď nás osloví cudzí človek

Čo robiť, keď vidíme zločin a čo je vlastne zločin

Základy sebeobrany

Prednášky deťom v rôznych mimoškolských zariadeniach

Témy:

Prvá pomoc

Čo robiť v prípade požiaru

Čo robiť, keď nás osloví cudzí človek

Čo robiť, keď vidíme zločin a čo je vlastne zločin

Základy sebeobrany

Školenia pre dospelých

Prvá pomoc

Sebeobrana

Aktivity pre seniorov a skupiny detí s hendikepom


Vychádzky do prírody

Návštevy kultúrno-športových podujatí

Realizovanie menších spoločenských podujatí