Pobyty v prírode pre individuálne skupiny.

Jednodňové a dvojdňové pobyty ADRENALITY,  počet max 12 ľudí, cena vypracovaná individuálne

Náročnosť pobytu závisí od individuálnych požiadaviek skupiny.

VIAC


Občianske združenie Reaction Time je mladé občianske združenie s dlhoročnými skúsenosťami jeho členov na pozíciách realizačných a špeciálnych výcvikových tímov.

Organizujeme skupinové a individuálne tréningy na rozvoj rovnováhy,  motoriky, ale i vnútornej sily dospelých prostredníctvom pohybu, pobyty a tréningy pre upevňovanie zdravia a charakteru dospelých prostredníctvom pobytu v prírode, pre podporu správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu  prostredníctvom pohybu.

Organizujeme  športovo-rekreačné pobyty pre dospelých na Slovensku i v zahraničí, kurzy, školenia a semináre pre dospelých v oblasti rozvoja mysle, zdravia a pohybu.

Poskytujeme i poradenstvo, resp. pomoc pri sprostredkovaní psychologického, sociálneho a psychosomatického poradenstva rodinám, firmám, iným združeniam a  inštitúciám, poskytujeme i poradenstvo v oblasti duševného a pohybového rozvoja dospelých,

Poskytujeme pomoc i sociálnym inštitúciám zameraným pre podporu duševného i fyzického zdravia seniorov.

Našou snahou je poskytnúť Vám silný emočný zážitok, ktorý vyvolá radosť zo zdolania seba samého u každého jednotlivca, ale súčasne preverí aj charakter jednotlivcov  a posilní tímového ducha celej zúčastnenej skupiny.

Všetky nami ponúkané aktivity Adrenality radi ponúkneme spoločnostiam, ktoré chcú podporiť spoločnú prácu pracovných tímov. Po dohode s manažérom danej skupiny a zistení potrieb, ktoré majú byť naplnené, Vám vypracujeme program, ktorý utuží kolektív a nabudí všetkých k dosiahnutiu spoločných výsledkov.

VIAC

Prednášky deťom na prvom stupni základnej školy

Prednášky deťom v rôznych mimoškolských zariadeniach

Témy:

Prvá pomoc

Čo robiť v prípade požiaru

Čo robiť, keď nás osloví cudzí človek

Čo robiť, keď vidíme zločin a čo je vlastne zločin

Základy sebeobrany

VIAC

Vychádzky do prírody

Návštevy kultúrno-športových podujatí

Realizovanie menších spoločenských podujatí

VIAC

Podpora predajom WaterWipes

Kto sme

Občianske združenie REACTION TIME


Náš špeciálny team zabezpečuje program a nesie garanciu nad samotnou realizáciou prežitia v teréne, tvoria ho odborníci s dvadsaťročnou praxou, vybraní tak, aby ste sa cítili pod ich ochrannými krídlami bezpečne.

Naše ciele

OZ REACTION TIME

Naším cieľom je poskytnúť Vám silný emočný zážitok, ktorý vyvolá radosť zo zdolania seba samého, ale súčasne preverí aj charakter
jednotlivcov a posilní tak tímového ducha celej zúčastnenej skupiny.